ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ O-PASS.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς, θα πρέπει να μην προβείτε στη χρήση των Υπηρεσιών του Διαδικτυακού O-pass και να εγκαταλείψετε το διαδικτυακό τόπο. Η χρήση αυτών σημαίνει αποδοχή και των παρόντων Όρων.

Ορισμοί, λέξεις ή εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, εάν δεν ορίζονται άλλως σε αυτήν, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στους «Γενικούς Όρους για Διέλευση από την Ολυμπία Οδό με Συνδρομητικά Προγράμματα» που υπάρχουν στην αίτηση-σύμβαση των Συνδρομητών.

Η Εταιρία (ήτοι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." και η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. " η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει σύμβασης από την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» να ενεργεί ως άμεσος εντολοδόχος της), παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.olympiaodos.gr και του opass.olympiaodos.gr στους Συνδρομητές της (εφεξής «Συνδρομητής» ή «Χρήστης») ένα σύνολο online υπηρεσιών (εφεξής καλούμενες συνολικά οι «Υπηρεσίες» και εκάστη η «Υπηρεσία») επί του Συνδρομητικού Προγράμματος της Εταιρίας «O-pass»¹1. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης Συνδρομητικών Προγραμμάτων υπάρχουν στους «Γενικούς Όρους για Διέλευση από την Ολυμπία Οδό με Συνδρομητικά Προγράμματα».

Οι Υπηρεσίες προς τους Συνδρομητές είναι οι ακόλουθες: 1) ενημέρωση για το διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδρομητικού λογαριασμού, 2) ενημέρωση για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Χρήστης, εκτύπωση και αποθήκευση λογαριασμού διελεύσεων 3) ανανέωση συνδρομητικού λογαριασμού με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, 4) αλλαγή στοιχείων συνδρομητικού λογαριασμού, 5) δήλωση απώλειας πομποδέκτη, αίτηση για προμήθεια νέου πομποδέκτη.

Η ημερομηνία ενεργοποίησης και έναρξης εφαρμογής κάθε Υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει και θα ανακοινώνεται επίσημα από την Εταιρία με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο διαδικτυακό της τόπο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει ή να καταργήσει κάποιες από τις Υπηρεσίες ή και να προσθέσει τυχόν νέες υπηρεσίες στο μέλλον.

Η χρήση των εν λόγω Υπηρεσιών συνεπάγεται μεταξύ άλλων την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω της ιστοσελίδας εκ μέρους της Εταιρείας, που είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να υπόκεινται ήδη σε δραστηριότητές επεξεργασίας από την Εταιρεία. Ωστόσο, η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών και η συνεπαγόμενη επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Εναπόκειται στη βούληση του συνδρομητή εάν επιθυμεί προς διευκόλυνσή του να κάνει χρήση του O-pass.

Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει να κάνει χρήση των Υπηρεσιών, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας και χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό. Χωρίς την παροχή της συγκατάθεσης η παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας δεν θα είναι δυνατή. Παρακαλείσθε προτού δώσετε συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας να διαβάσετε την Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας.

Τελευταία ενημέρωση: 28/06/2018

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα περί ιδιωτικότητας, καθώς και για τις προσαρμογές που έχουμε κάνει ως μέρος της δέσμευσής μας να είμαστε διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα διατηρούμε ασφαλή. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε προσαρμογές για τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις που εισήγαγε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αυτή η ειδοποίηση ενδέχεται να επικαιροποιείται σύμφωνα με τυχόν νέες συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών της Ελλάδας (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ειδοποιήσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Ολυμπία Οδός Α.Ε. (Παραχωρησιούχος) και η Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε. (Λειτουργός) από κοινού συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να φυλάξετε ένα χαρτί ή ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των ειδοποιήσεων, μεταβείτε στο τέλος και χρησιμοποιήστε το κουμπί "Εκτύπωση αυτής της σελίδας".

Ποιοι είμαστε
Τι στοιχεία συλλέγουμε για εσάς & με ποιόν τρόπο
Γιατί συλλέγουμε αυτή την πληροφορία για εσάς & Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
Πώς διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα – Διαβίβαση δεδομένων εκτός EE
Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης / Κατηγοριοποίηση σε προφιλ
Πόσο καιρό κρατάμε την πληροφορία που σας αφορά
Αλλαγές σε αυτή την Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας
Άμεσες προωθητικές ενέργειες (marketing)
Πως προστατεύουμε την πληροφορία σας
Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Γλωσσάρι όρων & GDPR materialΠοιοι είμαστε

Η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης που αφορά στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα–Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα (εφεξής το ‘Έργο Παραχώρησης’). Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι η εταιρεία λειτουργίας που ανέλαβε από την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και για λογαριασμό της, την παροχή υπηρεσιών συλλογής διοδίων, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση κυκλοφορίας και τη συνήθη συντήρηση. Οι σχέσεις των εταιρειών όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν την παραχώρηση του έργου ορίζονται πρωτίστως μέσω του Ν. 3621/2007 όπως αυτός επικαιροποιήθηκε από το Ν. 4219/2013.

Στοιχεία εταιρειών:

Επωνυμία: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ για τον Αυτοκινητόδρομο ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για τον Αυτοκινητόδρομο ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 007672001000 121548307000
Α.Φ.Μ.: 998380326 998380399
Έδρα: Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι, Αττικής, 15233 32ο χλμ Ν.Ε.Ο.Α.Κ, Βόρειος Παράδρομος, ΤΚ 19100, Άνω Βλυχάδα Μεγάρων

Οι δύο παραπάνω εταιρείες (εφεξής «Εμείς», «οι Εταιρείες», οι «Υπεύθυνοι») είναι συνυπεύθυνες επεξεργασίας για την πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται εδώ: Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας.

> Back to top
Τι στοιχεία συλλέγουμε για εσάς & με ποιόν τρόπο

Καταρχάς σημειώνουμε ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν «προσωπικά δεδομένα» με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας (βλ. κατωτέρω Γλωσσάρι Όρων), καθώς ενδέχεται να μην ταυτοποιούν από μόνα τους το υποκείμενο των δεδομένων. Προβαίνουμε ωστόσο στην εν λόγω ενημέρωση και για τα δεδομένα αυτά για λόγους διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσής σας.

Τα είδη δεδομένων που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανά περίπτωση, τα εξής:

Τύπος δεδομένων Αφορά μόνον συνδρομητές Αφορά ή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε χρήστη του αυτοκινητοδρόμου
Ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα)
Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως Αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
Ηλικία ή ημερομηνία γέννησης
Το φύλο, το επάγγελμα
Στοιχεία εργασίας, όπου απαιτείται √ (μόνο για συνδρομητικούς λογαριασμούς επιτηδευματιών) √ (μόνο σε περιπτώσεις δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων)
Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου. √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα)
Πινακίδα και αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου συνδρομητή/χρήστη αυτοκινητόδρομου √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα)
Καταγεγραμμένο υλικό μέσω CCTV
Aριθμός διελεύσεων √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα)
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως Ιατρικές πληροφορίες, όπου απαιτείται √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα με τραυματισμό ή για απαλλαγή διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)

Ό, τι γνωρίζουμε για εσάς παρέχεται κυρίως από εσάς όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για πρώτη φορά και ενώ είστε συνδρομητής μας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορία, ενώ δεν έχετε μαζί μας σύμβαση λόγω διέλευσης από τα διόδια (π.χ. εξαιτίας ατυχήματος, παράβασης, κλπ.). Μπορείτε να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες χρονικές στιγμές και μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής φόρμας, μέσω τηλεφώνου, με email μέσω ενός μέλους του προσωπικού μας ή ενός από τους συνεργάτες μας, ή εμείς ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορία που σας αφορά, όπως για παράδειγμα όταν:

Επιπλέον, μπορεί να μας παρασχεθούν τα είδη προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα αυτή από:

Μπορεί, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να υποπέσουν στην αντίληψή μας ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την υγεία σας, π.χ. λόγω εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα.

Όπου απαιτείται εκ του νόμου να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, θα σας το ζητήσουμε εγκαίρως. Αν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση είτε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας είτε να προβούμε στην εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για να σας προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία δεν αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, θα εξαρτηθεί από το λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας.

> Back to top
Γιατί συλλέγουμε αυτή την πληροφορία για εσάς & Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Εμείς επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Τήρηση - Διαχείριση της αλληλογραφίας της εταιρείας
 2. Γνωστοποίηση συμβάντων σε ασφαλιστικές εταιρείες λόγω υποχρέωσης ή δικαιώματος που προκύπτει από υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη (πχ. την Αστική Ευθύνη του Έργου Παραχώρησης, την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων κα.)
 3. Θέαση και Καταγραφή Βιντεοληπτικού Υλικού μέσω καμερών ήτοι: (α) κάμερες κυκλοφορίας εντός του αυτ/μου Ελευσίνα – Πάτρα (σε διόδια, σήραγγες και ανοικτή οδοποιΐα), (β) κάμερες ασφαλείας στις κτιριακές εγκαταστάσεις (στους χώρους που υπάρχουν κάμερες υφίστανται πληροφοριακές πινακίδες που σας ενημερώνουν σχετικώς).
 4. Θέαση και Καταγραφή Βιντεοληπτικού Υλικού μέσω του Συστήματος Διοδίων και των καμερών αυτού που είναι τοποθετημένες σε λωρίδες διοδίων (υφίστανται πληροφοριακές πινακίδες που σας ενημερώνουν σχετικώς).
 5. Tήρηση Αρχείου Συμβάντων Ο.Ο. και φωτογραφικού υλικού.
 6. Καταγραφή Φωνητικών Κλήσεων εισερχόμενες / εξερχόμενες καθώς και των Τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης (ΤΕΑ) επί της Οδού
 7. Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Διοδίων Olympia Pass*
 8. Λήψη αιτημάτων/παραπόνων από χρήστες ή συνδρομητές
 9. Καταγραφή διελεύσεων που απαλλάσσονται της καταβολής διοδίων
 10. Καταγραφή Ειδικών Διελεύσεων (ΑμΕΑ)
 11. Παρακολούθηση παραβάσεων διοδίων (διέλευση χωρίς πληρωμή διοδίων)
 12. Αποστολή προωθητικών ενεργειών/newsletter

Για τους παραπάνω σκοπούς στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις επεξεργασίας ανά περίπτωση:

* H παροχή αυτών των δεδομένων και η επεξεργασία τους από Εμάς αποτελεί συμβατική απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης και τυχόν μη παροχή τους συνεπάγεται τη αδυναμία εκ μέρους των Υπευθύνων να συνάψουν σύμβαση με εσάς.

* Σε περίπτωση που Εμείς στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στην βάση του «έννομου συμφέροντος», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε προηγουμένως διεξάγει αξιολόγηση με το κριτήριο της εξισορρόπησης των συμφερόντων μας με τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες αναφορικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων σας (“balance test”) και έχουμε καταλήξει ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη και αναλογική προς το σκοπό μας. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες με το να επικοινωνήσετε μαζί μας (Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας), ή να κάνετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

* Σημειώνεται ότι το αρμόδιο κατά τόπο Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων διαθέτει απευθείας (παράλληλη) ανεξάρτητη πρόσβαση στα στοιχεία παραβάσεων διοδίων του Συστήματος Διοδίων προς το σκοπό της βεβαίωσης της παράβασης μη πληρωμής διοδίων τελών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρα 29 παρ. 10 και 104).

> Back to top
Πώς διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα & διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε, πάντα με απόλυτο σεβασμό, μέρος/σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων με άλλες εταιρείες – συνεργάτες μας ή εποπτικές αρχές με σκοπό:

Όταν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους που εκτελούν επιχειρηματικές υπηρεσίες για εμάς, απαιτούμε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για σκοπούς εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να τα μεταφέρουμε σε άλλες χώρες. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και η Ελλάδα. Αν στο μέλλον διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα ή τα μοιραζόμαστε με άλλους, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καταρχήν θα ενημερωθείτε αμέσως και θα έχουμε διασφαλίσει ότι εμείς και εκείνα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που τα μεταφέρουμε, συμφωνούν να τα προστατεύσουν από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με πρότυπες ρήτρες ή άλλους κατάλληλους μηχανισμούς.

> Back to top
Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης / Κατηγοριοποίηση σε προφίλ

Δεν διενεργείται/ εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ από εμάς.

> Back to top
Πόσο καιρό κρατάμε την πληροφορία που σας αφορά

Η εν λόγω Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε θεσπίσει συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων στις οποίες υπόκειται. Αυτοί (οι νόμοι) καθορίζουν πόσο καιρό έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε όλους τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που διαθέτουμε και ελέγχονται σε τακτική βάση.

Με ασφάλεια και σιγουριά καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας.

Όταν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορείτε να προσδιοριστείτε με ή από αυτά με κανένα τρόπο.

> Back to top
Αλλαγές σε αυτή την Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας

Είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε ή τα μοιραζόμαστε, θα δημοσιεύσουμε σε εμφανέστατη θέση στο site ειδοποίηση με τις αλλαγές. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά την τοποθεσία για να διαβάζετε την τελευταία έκδοση αυτής.

> Back to top
Άμεσες προωθητικές ενέργειες (marketing)

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία, κατόπιν πρότερης συγκατάθεσής σας, να λαμβάνετε ενημερώσεις προώθησης υπηρεσιών από εμάς σε σχέση με ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα στέλνουμε κανονικά απευθείας ενημερώσεις χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά τη σύναψη της συνεργασίας μας.

Αν θέλετε να σταματήσουμε αυτές τις ενημερώσεις προώθησης υπηρεσιών προς εσάς, σας προσφέρουμε απλούς τρόπους να το κάνετε αυτό. Κάθε φορά που λαμβάνετε άμεση ενημέρωση προώθησης υπηρεσιών, θα σας γνωστοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε μηνύματα προώθησης υπηρεσιών κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας στο mail info@olympiaodos.gr

> Back to top
Πως προστατεύουμε την πληροφορία σας

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

> Back to top
Ποια είναι τα δικαιώματά σας?

Αυτή η ενότητα εξηγεί με περισσότερες λεπτομέρειες τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα διάφορα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις.

Δικαιούστε να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου είναι δυνατόν να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών μας για την παροχή των προσωπικών δεδομένων για:

Εναλλακτικά, ενδέχεται να έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να ενεργήσουμε κατόπιν της υποβολής του αιτήματός σας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά σας υπεύθυνα πριν το υποβάλετε. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Γενικά, αυτό θα είναι εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, αλλά εάν η εξέταση του αιτήματος πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο, θα σας ενημερώσουμε.

Έχουμε οργανώσει μια σύνοψη των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα παρακάτω.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Τι σημαίνουν;
1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης Δικαιούστε και εμείς υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και αναφορικά με τα δικαιώματά σας.
2. Το δικαίωμα της πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δικά σας προσωπικά δεδομένα (εάν τα επεξεργαζόμαστε) και σε πληροφορίες που τα αφορούν όπως τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, την προέλευση, τους τυχόν αποδέκτες τους.
3. Το δικαίωμα της διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
4. Το δικαίωμα της διαγραφής Σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Ενδεχομένως να έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχουμε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή έχουμε άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσουμε.
5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούμε περαιτέρω.
6. Το δικαίωμα Φορητότητας δεδομένων Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.
7. Το δικαίωμα Εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για άμεσο μάρκετινγκ (το οποίο κάνουμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας).
8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και τηνκατάρτιση προφίλ Το εν λόγω δικαίωμα δεν τυγχάνει εφαρμογής από Εμάς.

Περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλλεται τυχόν παράπονο κατά των Υπευθύνων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr/

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας στα στοιχεία που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

> Back to top
Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου στα στοιχεία του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. κ. Ιωάννη Γιαννακάκη, δικηγόρου, με e-mail: gdpr.compliance@olympiaodos.gr και της Ολυμπίας Οδού Λειτουργίας Α.Ε. κ. Θεόφιλου Κουμουτσάρη, δικηγόρου, με e-mail: dpo@olympiaoperation.gr

> Back to topΓλωσσάρι όρων & GDPR material

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

«κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για περισσότερα αναφορικά με τον νέο Κανονισμό μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης μεταξύ οποιασδήποτε ανάρτησης ή συνδέσμου στον παρόντα ιστότοπό μας και της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εφαρμόζουμε τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

> Back to top

Cookies Policy

Εισαγωγή

H Ολυμπία Οδός Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και συνδρομητών στον ιστότοπο www.opass.olympiaodos.gr. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η παροχή περισσοτέρων πληροφοριών αναφορικά με το πώς η Ολυμπία Οδός Α.Ε. χρησιμοποιεί τα Cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

Τι είναι τα Cookies

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο παρών ιστότοπος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και την εμπειρία περιήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων (συμβολοσειρές κειμένου μικρού μεγέθους), τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο, με σκοπό κάθε φορά που επισκέπτεστε ή/και αυθεντικοποιείστε στον ιστότοπο, ο τελευταίος να ανακτά τις εν λόγω για εσάς πληροφορίες (όπως π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα χρήσης, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε ξανά αυτές τις πληροφορίες κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Τα cookies τα οποία ορίζονται από τον κάτοχο του συγκεκριμένου ιστότοπου (στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπία Οδός Α.Ε.) ονομάζονται “First Party” cookies ενώ αυτά τα οποία ορίζονται από άλλα μέρη εκτός του κάτοχο του ιστότοπου ονομάζονται «Third Party” cookies (τρίτων μερών). Τα “Third Party” cookies παρέχουν δυνατότητες ή λειτουργίες τρίτων μερών μέσω του ιστότοπου (π.χ. μέτρηση επισκεψιμότητας). Τα τρίτα μέρη που θέτουν αυτά τα συγκεκριμένα cookies μπορούν να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας τόσο κατά την επίσκεψη στον εν λόγω ιστότοπο όσο και κατά την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) το πρόγραμμα περιήγησης ή όταν αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο.

Τι Είδους Cookies Χρησιμοποιούμε

Απαραίτητα Cookies (Necessary Cookies) : χρησιμοποιούμε ορισμένα cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου μας, και σας επιτρέπουν να μετακινείστε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του. Πρόκειται για cookies τα οποία λήγουν όταν κλείνετε τη συνεδρία του προγράμματος περιήγησης. Σε περίπτωση που επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Cookies Λειτουργικότητας (Functional Cookies): χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας για να μας επιτρέψετε να θυμόμαστε προτιμήσεις σας σχετικά με την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας προκειμένου να μην απαιτείται να εισάγεται αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας όπως για παράδειγμα όπως το όνομα χρήστη και τη γλώσσα χρήσης/εμφάνισης του ιστοτόπου. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επίσης τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ιστοτόπους.

Cookies Τρίτων Μερών (Third Party Cookies): Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία εργαλείων στατιστικής ανάλυσης που παρέχεται από τη Google, Inc.Inc. (“Google”). Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να βοηθήσουν τον ιστότοπο μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Η Ολυμπία Οδός Α.Ε. δεν ελέγχει τις ρυθμίσεις των cookies που προέρχονται από αυτές τις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη διαχείρισή τους, μπορείτε να επισκεφτείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες web των τρίτων παρόχων (https://policies.google.com/privacy?hl=en, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage ).

Άλλες Πληροφορίες που Συλλέγουμε

H διεύθυνση IP (IP address - Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή, ένας αριθμός που αποδίδεται στην συσκευή σας (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, smartphone) κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου να επικοινωνείτε με άλλες συσκευές. Επίσης η διεύθυνση IP μπορεί να αναγνωρίσει και τον πάροχο της σύνδεσης σας στο διαδίκτυο.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας καταγράφεται η διεύθυνση IP για λόγους ασφαλείας του ιστοτόπου και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών. Επίσης οι διευθύνσεις IP μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά για ανάλυση της απόδοσης του ιστοτόπου και τη βελτιστοποίησή του προσφέροντας μίας πιο εύχρηστη και λειτουργική εμπειρία σε εσάς.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Χρήση των Cookies

Στον παρακάτω πίνακα παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα cookies που εγκαθίστανται στην συσκευή σας κατά την επίσκεψη/πλοήγηση στον ιστότοπο μας και τη χρησιμότητά τους. Επισκεπτόμενοι και χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε και αποδέχεστε στη χρήση/αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, smartphone), για τους σκοπούς που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα.

Cookie Τύπος Cookie Σκοπός Ημερομηνία Λήξης
ASP.NET_Sessionld First Party - Functional - Necessary Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνεδρίας σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο μας. Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης
AcceptCookie First Party - Functional Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων σας αναφορικά με τα cookies (αποδοχή ή απόρριψη των cookies). 90 ημέρες
.ASPXAUTH First Party - Functional Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση σας όταν έχετε επιτυχώς αυθεντικοποιηθεί στον ιστότοπο. Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης ή όταν αποσυνδέεστε από τον ιστότοπο
Language First Party - Functional Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της προτίμησή σας αναφορικά με τη γλώσσα εμφάνισης του ιστοτόπου. 90 ημέρες
Google Analytics Third Party – Site Analytics Χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων με σκοπό την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες και συνδρομητές του ιστοτόπου μας, να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας IP) θα μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές αυτής. Η Google δεν θα συσχετίζει τη διεύθυνση IP με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google.

Απενεργοποίηση των Cookies

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Επιλέξτε το τύπο του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε και κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies:

Επίσης η Google έχει αναπτύξει ένα πρόσθετο πρόγραμμα με το οποίο ζητάτε από το πρόγραμμα περιήγησης να μη χρησιμοποιεί Google Analytics. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics, μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου αυτού προγράμματος στην εφαρμογή περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Για άλλα προγράμματα περιήγησης τα οποία δεν αναφέρονται εδώ, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά αναζητήστε μία λειτουργία “βοήθειας” στο πρόγραμμα περιήγησης.

Πληροφορίες Σχετικά με τα Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.